Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Získavanie informácií o súťažných a grantových postupoch a odborníkoch.
Obstarávateľ:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
27/08/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
OLAF/C3/80/2016.
Získavanie informácií o súťažných a grantových postupoch a odborníkoch.
Databáza musí poskytnúť komplexný súbor aktualizovaných informácií o verejných súťažiach, grantoch a odborníkoch. Databáza by mala pokrývať verejné súťaže, granty a odborníkov, ktoré zabezpečuje Európska komisia, iné európske inštitúcie (napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska investičná banka atď.), čo najväčší počet iných medzinárodných financujúcich agentúr/darcov (napr. Svetová banka, Africká rozvojová banka atď.) a ministerstvá/agentúry z EÚ alebo z krajín mimo EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
10/11/2016 00:00
27/08/2021 04:10
12/01/2017 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Získavanie informácií o verejných súťažiach
Databáza musí poskytnúť komplexný súbor aktualizovaných informácií o verejných súťažiach.
Časť 2
Získavanie informácií o grantoch
Databáza musí poskytnúť komplexný súbor aktualizovaných informácií o grantoch.
Časť 3
Získavanie informácií o odborníkoch
Databáza musí poskytnúť komplexný súbor aktualizovaných informácií o odborníkoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 217-394663
Oznámenie o obstarávaní
10/11/2016 00:00