Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Udržateľné spoplatňovanie dopravnej infraštruktúry a internalizácia externých ná...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
06/01/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
№ 2016/S 204-367930
Udržateľné spoplatňovanie dopravnej infraštruktúry a internalizácia externých nákladov na dopravu.
Príprava štúdie na hodnotenie, do akej miery sa uplatňujú princípy „platí užívateľ“ a „platí znečisťovateľ“ v členských štátoch EÚ a v iných rozvinutých hospodárstvach. Zároveň sa týka inventarizácie pokroku členských štátov smerom k cieľu úplnej internalizácie externých nákladov na dopravu. Štúdiou sa bude podporovať zber, kalkulácia, prezentácia a analýza údajov o rôznych aspektoch investícií do dopravnej infraštruktúry, jej údržby, spoplatňovania dopravnej infraštruktúry, externých nákladov dopravy a opatrení zameraných na internalizáciu externých nákladov. Na základe údajov sa štúdiou poskytne prehľad a porovnávacia analýza príjmov a výdavkov týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry a miera aj potenciál ďalšej internalizácie externých nákladov dopravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
09/11/2016 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
06/01/2017 23:59
16/01/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 216-392775 Oznámenie o obstarávaní 09/11/2016 00:00