Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zručnosti v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transf...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
27/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/034.
Zručnosti v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transformácie.
EASME plánuje uzavrieť zmluvu na obstarávanie služieb na vypracovanie spoločnej vízie a podporných činností, čo sa týka zručností v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transformácie, s cieľom zvýšiť kapacitu odvetvia, sociálnych partnerov, organizácií vzdelávania a odbornej prípravy a tvorcov politík na všetkých úrovniach v záujme úspešného formovania transformácie pracovnej sily v Európe. Konečným cieľom je pomôcť mestám, regiónom a členským štátom pri navrhovaní a realizácii ambicióznych politík zručností v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transformácie. Cieľovými skupinami budú odborníci, manažéri, vedúci predstavitelia a podnikatelia v podnikoch vo všetkých odvetviach, ktorí potrebujú získať a/alebo doplniť zručnosti v oblasti špičkových technológií. Od výsledkov tejto zákazky sa očakáva, že bude stavať na predchádzajúcich a súčasných činnostiach v oblastiach inteligentnej priemyselnej špecializácie (vrátane politiky klastrov) a digitálnej transformácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/11/2016 00:00
27/02/2017 23:59
06/03/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 226-411184
Oznámenie o obstarávaní
23/11/2016 00:00