Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externé zabezpečenie audítorských služieb.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16/01/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/LRA/2016/01.
Externé zabezpečenie audítorských služieb.
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných audítorských znalostí a expertízy v rôznych tematikách, v súvislosti s ktorými sa môže každá agentúra EÚ rozhodnúť vykonať audit následkom určenia dodatočných audítorských potrieb na doplnenie činností, ktoré vykonajú externí a interní inštitucionálni audítori.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/11/2016 00:00
16/01/2017 14:30
17/01/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 245-446783
Korigendum
20/12/2016 00:00
2016/S 230-418723
Oznámenie o obstarávaní
29/11/2016 00:00