Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti a poistenie zodpovednosti dodávat...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
06C60/2016/M046.
Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti a poistenie zodpovednosti dodávateľa.
Európsky parlament plánuje: uzavrieť priamu zmluvu na dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu, čo sa týka vedúceho projektu a jeho zástupcu, pre budovy Wilfried Martens a Dom európskej histórie v Bruseli, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 1; uzavrieť rámcovú zmluvu na dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu, čo sa týka vedúceho projektu a jeho zástupcu, pre budovy Stredisko odborného vzdelávania (predtým na Montoyer 63) a „square de Meeûs“ v Bruseli, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 2; uzavrieť priamu zmluvu na poistné krytie zodpovednosti za škodu dodávateľa v súvislosti s projektom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Vaclav Havel v Štrasburgu, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 3.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti v Bruseli – budovy Wilfried Martens a Dom európskej histórie
Cieľom tejto zákazky je poistiť v súlade s článkami 1792 a 2270 belgického občianskeho zákonníka architektov, dodávateľov a ďalšie osoby spojené s vedúcim projektu alebo jeho zástupcom prostredníctvom zmluvy na sprostredkovanie služieb, čo sa týka ich desaťročnej zodpovednosti za hlavné práce a dvojročnej zodpovednosti za menšie práce (kontrolované časti), vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje desaťročné poistenie zodpovednosti dodávateľa, ktoré môžu mať dodávatelia uzavreté. Všetky zmluvy podpísané dodávateľmi môžu byť sprístupnené na prvé požiadanie počas prehliadky miesta. V rámci tejto zákazky sú subdodávatelia vyššie uvedených staviteľov špeciálne poistení, čo sa týka škody rovnakej povahy, ako sú škody, z ktorých vyplýva zodpovednosť stanovená vo vyššie uvedených článkoch belgického občianskeho zákonníka.
Časť 2
Dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu v Bruseli – budovy „square de Meeûs“ a Stredisko odborného vzdelávania (predtým na Montoyer 63)
Cieľom tejto zákazky je poistiť v súlade s článkami 1792 a 2270 belgického občianskeho zákonníka architektov, dodávateľov a ďalšie osoby spojené s vedúcim projektu alebo jeho zástupcom prostredníctvom zmluvy na sprostredkovanie služieb, čo sa týka ich desaťročnej zodpovednosti za hlavné práce a dvojročnej zodpovednosti za menšie práce (kontrolované časti), vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje desaťročné poistenie zodpovednosti dodávateľa, ktoré môžu mať dodávatelia uzavreté. Všetky zmluvy podpísané dodávateľmi môžu byť sprístupnené na prvé požiadanie počas prehliadky miesta. V rámci tejto zákazky sú subdodávatelia vyššie uvedených staviteľov špeciálne poistení, čo sa týka škody rovnakej povahy, ako sú škody, z ktorých vyplýva zodpovednosť stanovená vo vyššie uvedených článkoch belgického občianskeho zákonníka.
Časť 3
Poistné krytie zodpovednosti za škodu dodávateľa v súvislosti s projektom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Vaclav Havel v Štrasburgu
Cieľom tejto zákazky je pokryť, bez požiadavky zodpovednosti, platby za všetky práce potrebné na opravu škôd, čo sa týka príčin a následkov, a to aj v dôsledku poškodenia podložia, rovnakej povahy, ako sú škody, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť dodávateľa podľa článku 1792-1 francúzskeho občianskeho zákonníka, v prípade výrobcov a podobných osôb, ako aj technického inšpektora za podmienok článku 1792 francúzskeho občianskeho zákonníka, t. j. škôd, ktoré: — ohrozujú pevnosť základných konštrukcií v rámci stavebného procesu, — majú vplyv na uvedené konštrukcie v 1 z ich základných častí alebo 1 z ich prvkov zariadenia, čím sa stávajú nevyhovujúcimi na ich určené použitie, — majú vplyv na pevnosť 1 z ich prvkov zariadenia nevyhnutného z hľadiska použiteľnosti, základov, skeletu, uzavretých alebo krytých konštrukcií podľa článku 1792-2 francúzskeho občianskeho zákonníka. Práce potrebné na opravu škôd budú tiež zahŕňať: — náklady na práce zahŕňajúce akúkoľvek potrebnú demoláciu, odpratanie, odstránenie alebo demontáž, podopretie, výmenu alebo opätovnú montáž vrátane vykopania pôdy a rastlín a ich opätovného vrátenia na miesto, — náklady poistenia zodpovednosti dodávateľa za opravy vykonané po vzniku škody, ktorá je predmetom poistenia, ak sú samotné práce predmetom povinného poistenia zodpovednosti dodávateľa.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 001-000050
Oznámenie o obstarávaní
03/01/2017 00:00