Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preventívna a opravná údržba a inštalácia mechanických, konvenčných a jadrových ...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2016/G.III.9/5074/OC.
Preventívna a opravná údržba a inštalácia mechanických, konvenčných a jadrových zariadení nachádzajúcich sa v jadrových oblastiach.
Služby údržby pre tieto oblasti/jednotky sa budú osobitne týkať zariadení, inštalácií a sietí na rozvod kvapalín, ako aj príslušných komponentov (čerpadlá, ventily, nádrže, potrubie, motory, kompresory, výmenníky tepla, vzduchotechnické zariadenia, filtračné systémy, klimatizačné jednotky atď.). Činnosti v rámci celého poskytovania služieb budú zahŕňať preventívnu a/alebo opravnú údržbu vykonávanú na pracovisku. Zákazka zahŕňa aj služby týkajúce sa rozsiahlych výmen/opráv komponentov/dielov, rozšírenia existujúcich systémov a dodávky komponentov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
16/12/2016 00:00
10/02/2017 23:59
16/02/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 243-442711
Oznámenie o obstarávaní
16/12/2016 00:00