Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb pre zaistenie kvality, kontrolu kvality a riadenie projekto...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
TAXUD/2017/AO-01.
Poskytovanie služieb pre zaistenie kvality, kontrolu kvality a riadenie projektov IT činností vedených Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu (QA4) alebo v mene tohto riaditeľstva.
Výzva na súťaž sa bude týkať obstarania služieb a produktov pre zaistenie kvality (QA), kontrolu kvality (QC) a riadenie projektov (PM) činností IT pod vedením alebo v mene Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/02/2017 00:00
03/04/2017 23:59
10/04/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 055-100854
Korigendum
18/03/2017 00:00
2017/S 032-057176
Oznámenie o obstarávaní
15/02/2017 00:00