Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Chafea/2016/Health/12 týkajúce sa poskytovania odbornej prípravy pre zdravotníck...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/03/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2016/Health/12
Chafea/2016/Health/12 týkajúce sa poskytovania odbornej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a úradníkov presadzujúcich právo, ktorí pracujú na miestnej úrovni s migrantmi a utečencami, a odbornej...
Cieľom zákazky „Poskytovanie odbornej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a úradníkov presadzujúcich právo, ktorí pracujú na miestnej úrovni s migrantmi a utečencami, a poskytovanie odbornej prípravy školiteľov“ (ďalej len „opatrenie“) je riadiť program odbornej prípravy zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, úradníkov presadzujúcich právo alebo odborníkov s ekvivalentnými funkciami v centrách pre utečencov a migrantov, ktorí pracujú na miestnej úrovni v záujme rozvoja alebo posilnenia ich zručností, podporovať pochopenie a pozitívny postoj a presadzovať holistický prístup k práci s migrantmi a utečencami na prvých miestach príchodu, v tranzitných a cieľových krajinách. Opatrenie bude zahŕňať aj odbornú prípravu trénerov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
09/02/2017 00:00
30/03/2017 23:59
06/04/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 031-055239
Korigendum
14/02/2017 00:00
2017/S 028-049070
Oznámenie o obstarávaní
09/02/2017 00:00