Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o strategickom používaní verejného obstarávania pre inováciu v oblasti di...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2016/0040.
Štúdia o strategickom používaní verejného obstarávania pre inováciu v oblasti digitálnej ekonomiky – SMART 2016/0040.
Cieľom tejto štúdie je: — vytvorenie prístupu, ktorým sa umožní systematické meranie a monitorovanie pokroku v rôznych krajinách v Európe, pokiaľ ide o vykonávanie mixu politických opatrení na podporu verejného obstarávania v oblasti inovácií, — na základe tohto prístupu je cieľom tiež po prvýkrát zozbierať kvalitatívne a kvantitatívne dôkazy o pokroku v oblasti vykonávania, prípadoch osvedčených postupov a zostávajúcich prekážkach, ktoré stále treba riešiť. Tento cieľ sa dosiahne spôsobom, ktorým sa umožní referenčný pokrok porovnateľným spôsobom v jednotlivých krajinách, v jednotlivých oblastiach činnosti verejného sektora a v strategických kategóriách výdavkov, konkrétne IKT, — cieľom je tiež poskytnúť usmernenia pre integrovanie takejto úlohy v budúcnosti do súčasných relevantných európskych ročných porovnávacích prehľadov a referenčných porovnávacích úloh, najmä ukazovateľa o digitálnej ekonomike a spoločnosti (Digital Economy and Society Index – DESI) a európskej správy o digitálnom pokroku (European Digital Progress Report – EDPR) pre sektor IKT.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
27/01/2017 00:00
28/02/2017 23:59
13/03/2017 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 019-031004
Oznámenie o obstarávaní
27/01/2017 00:00