Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby ochrany zdravia pri práci pre Eurojust.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
09/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2016/EJ/04/PO.
Služby ochrany zdravia pri práci pre Eurojust.
Predmetom tohto obstarávacieho konania je obstaranie služieb ochrany zdravia pri práci pre Eurojust, ako je opísané v technických špecifikáciách. Od dodávateľa sa požaduje poskytovanie všetkých nasledujúcich služieb ochrany zdravia pri práci: 1) lekárske vyšetrenie úspešných uchádzačov pred nástupom do zamestnania; 2) každoročné lekárske prehliadky zamestnancov Eurojustu; 3) služby týkajúce sa absencie zamestnancov (základný balík absentérstva); 4) služby v oblasti duševného zdravia; 5) ergonomika; 6) očkovania proti chrípke; 7) postupy v prípade invalidity; 8) rozhodcovské konania. Okrem toho môže uchádzač ponúknuť nepovinné služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/12/2016 00:00
09/02/2017 13:00
10/02/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 250-460332 Oznámenie o obstarávaní 28/12/2016 00:00