Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 16/076 – Poradenské služby týkajúce sa plánovania kontinuity činností.
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 16/076.
UCA 16/076 – Poradenské služby týkajúce sa plánovania kontinuity činností.
Základný projekt, ktorý je predmetom tejto zákazky, je opísaný takto: Generálny sekretariát Rady Európskej únie vykonáva a uskutočňuje aktivity týkajúce sa plánovania kontinuity činností už niekoľko rokov a chce vymenovať poradcov pre oblasť plánovania kontinuity činností, ktorí mu budú poskytovať podporu pri rôznych úlohách v oblasti plánovania kontinuity činností na základe medzinárodnej normy ISO 22301, ako sú orientačne tieto úlohy: optimalizácia stratégie a plánov v oblasti plánovania kontinuity činností, analýza obchodného vplyvu, teoretické cvičenia, pomoc počas skutočných kríz, zvýšenie informovanosti, odborná príprava a pomoc pri akejkoľvek inej činnosti, ktorá sa týka kontinuity činností, podľa potreby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/12/2016 00:00
28/02/2017 16:30
03/03/2017 15:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 026-045059
Korigendum
07/02/2017 00:00
2016/S 245-446818
Oznámenie o obstarávaní
20/12/2016 00:00