Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prestavba skladov na pracoviská v suteréne na podlaží -2 budovy AA1 EUIPO.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
01/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/019/16.
Prestavba skladov na pracoviská v suteréne na podlaží -2 budovy AA1 EUIPO.
Cieľom zákazky je vykonať práce na prestavbu skladov na pracoviská v suteréne na podlaží -2 budovy AA1 (1 z budov riaditeľstva EUIPO, ktorá sa nachádza v rámci stavebného areálu Agua Amarga na adrese Avenida de Europa, 4, Alicante), vrátane všetkých materiálov, práce a stavebného zariadenia, pričom sa musia dodržiavať normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nakladania s odpadom. V zákazke sú tiež zahrnuté všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaistenie požadovanej kvality prác v rámci projektu. Riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú súčasťou tejto výzvy na súťaž.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/12/2016 00:00
01/02/2017 23:59
08/02/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 249-456725
Oznámenie o obstarávaní
24/12/2016 00:00