Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medziagentúrne jazykové kurzy v rámci elektronického vzdelávania.
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
07/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2016/20.
Medziagentúrne jazykové kurzy v rámci elektronického vzdelávania.
Organizovanie a vykonávanie online jazykovej prípravy pre zamestnancov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/12/2016 00:00
07/02/2017 15:00
08/02/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 249-456728
Oznámenie o obstarávaní
24/12/2016 00:00