Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Smerom k spravodlivejšiemu a účinnejšiemu meraniu prístupu k zdravotnej starostl...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
24/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/B1/071.
Smerom k spravodlivejšiemu a účinnejšiemu meraniu prístupu k zdravotnej starostlivosti v rámci celej EÚ.
V rámci pilotného projektu sa vypracuje a otestuje nový súbor nástrojov na meranie prístupu k zdravotnej starostlivosti a/alebo vylepšenie existujúceho merania v záujme riešenia rozličných potrieb rôznych zainteresovaných strán v oblasti zdravotnej starostlivosti a navrhnutia rámca na meranie prístupu k zdravotnej starostlivosti v EÚ a stratégie a plánu postupu na rozšírenie a realizáciu tohto rámca. Jeho základným cieľom je umožniť rozvoj politík, prostredníctvom ktorých sa budú riešiť nerovnosti v oblasti zdravia a obmedzenia prístupu na základe objektívnych a porovnateľných informácií a pomôže sa zlepšiť udržateľnosť a účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/12/2016 00:00
24/02/2017 17:00
03/03/2017 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 253-465522
Oznámenie o obstarávaní
31/12/2016 00:00