Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zabezpečený informačný systém v oblasti sociálnych záležitostí (CASIS) – služby ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
05/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2016/073.
Zabezpečený informačný systém v oblasti sociálnych záležitostí (CASIS) – služby vývoja a podpory informačného systému v oblasti sociálnych záležitostí a začleňovania.
Služby vývoja a podpory informačného systému v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začleňovania (CASIS). Cieľom tejto výzvy na súťaž je obstarať externé IT služby pre služby vývoja a podpory v súvislosti so zamestnanosťou, sociálnymi záležitosťami a začleňovaním. Služby zahŕňajú, okrem iného, prispôsobenie a/alebo integráciu súčasných systémov a produktov a ich súčasťou sú činnosti podľa opisu pre každú časť. Časť 1 sa týka vývoja informačných systémov, ich zavedenia a údržby. Časť 2 sa týka podporných služieb pre informačné systémy vrátane testovania, používateľskej pomoci a poradenstva. Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov obstarávateľa pre všetky oblasti týkajúce sa zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Vývoj informačného systému (na mieste a mimo pracoviska) Služby môžu vykonávať zamestnanci dodávateľa buď v priestoroch verejného obstarávateľa, alebo mimo priestorov verejného obstarávateľa, na základe objednávok podľa pevnej ceny alebo uvedeného času a prostriedkov alebo registrovaného času a prostriedkov alebo na základe objednávky podľa času a prostriedkov. Služby sa týkajú vývoja informačných systémov, ich zavedenia a údržby. Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov obstarávateľa pre všetky oblasti týkajúce sa zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Typické príklady sú: — aplikácie na spracovanie dát a správu informácií, — modelovanie dát, — správa pracovného toku a podnikania, — aplikácie podnikateľského spravodajstva, — dátový sklad. Týka sa to tiež starších aplikácií a vývoja softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (OSS).
Časť 2 Podporné služby v oblasti informačného systému (na mieste a mimo pracoviska) Službu vykonávajú zamestnanci dodávateľa buď v priestoroch verejného obstarávateľa, alebo mimo priestorov verejného obstarávateľa, na základe objednávok podľa pevnej ceny alebo uvedeného času a prostriedkov alebo registrovaného času a prostriedkov alebo na základe objednávky podľa času a prostriedkov. Týka sa to podporných služieb pre informačné systémy vrátane testovania, používateľskej pomoci a poradenstva. Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov a všetkých oblastí súvisiacich s verejným obstarávateľom pre GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ako aj iných finančných programov EK. Služby zahŕňajú tieto činnosti: — kvalita a audit informačných systémov, — bezpečnosť informačných systémov, — analýza požiadavky na informačné systémy, — štúdie špecifické vzhľadom na informačné systémy, — architektúra podnikania, — pomoc pre užívateľov, — správa (okrem technickej správy systému a špeciálnych služieb na zápis údajov alebo neinformatické prevádzkové služby), — koordinácia.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 037-066332 Oznámenie o obstarávaní 22/02/2017 00:00