Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre vypracovanie smerníc na integráciu environmentálnych hodnotiacich po...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/01/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
27/02/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.A.3/ETU/2012/0001
Podpora pre vypracovanie smerníc na integráciu environmentálnych hodnotiacich postupov energetickej infraštruktúry „Projekty spoločného záujmu“ (PCI).
Účelom súťaže je poskytnúť podporu pre Komisiu pri identifikácii a hodnotení možných opatrení na integráciu environmentálnych hodnotiacich postupov a zabezpečiť ich koherentné uplatňovanie pre projekty spoločného záujmu (PCI), ako je definované v navrhovanom nariadení o energetickej infraštruktúre. Z tohto dôvodu by mal uchádzač posúdiť vnútroštátne právne predpisy členských štátov a stanoviť povoľujúce postupy pre príslušné projekty infraštruktúry. Opatrenia by mali byť zamerané na členské štáty, príslušné orgány a propagátorov projektov. Zistenia tejto práce budú použité Komisiou na vypracovanie smerníc o základe, podľa ktorého môžu členské štáty podniknúť opatrenie s cieľom integrovať environmentálne hodnotiace postupy príslušných smerníc EÚ o životnom prostredí pre PCI, bez toho, aby sa to dotklo povinností vyplývajúcich z tejto legislatívy. Integrácia znamená koordináciu rôznych postupov s cieľom eliminovať nadbytočnosti a prekrývanie sa a skrátiť čas potrebný na prijatie rozhodnutia, avšak taktiež umožniť celkové hodnotenie environmentálnych vplyvov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
14/01/2012 00:00
Nie je k dispozícii
27/02/2012 16:00
12/03/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 9-012568
Oznámenie o obstarávaní
14/01/2012 00:00