Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku efektívnej dávky u pr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2017/53-03.
Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku efektívnej dávky u pracovníkov vystavených žiareniu.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, predovšetkým sekcia pre ochranu zdravia v rámci oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“, zodpovedá za radiačnú ochranu zamestnancov. V rámci programu monitorovania sa plánujú vykonať „in vivo“ merania žiarenia raz ročne v prípade každého zamestnanca klasifikovaného ako pracovníka vystaveného žiareniu. Táto výzva na súťaž, ktorú vypísala sekcia pre ochranu zdravia oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“ Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie, vyzýva laboratóriá oprávnené vykonávať celotelové merania žiarenia, aby predložili príslušné ponuky. V prípadoch, keď je zistený príjem podstatného množstva 1 alebo viacerých rádioaktívnych látok, dodávateľ odhadne úväzok efektívnej dávky za 50 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
14/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
24/02/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 010-014497 Oznámenie o obstarávaní 14/01/2017 00:00