Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka pasívnych radiačných dozimetrov a hodnotenie vystavenia žiareniu.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2017-53-01.
Dodávka pasívnych radiačných dozimetrov a hodnotenie vystavenia žiareniu.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, predovšetkým sekcia pre ochranu zdravia v rámci oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“, je zodpovedným za radiačnú ochranu zamestnancov. Okrem toho má zabezpečiť, aby bol každý klasifikovaný zamestnanec vybavený príslušným pasívnym osobným radiačným dozimetrom a zamestnancom pracujúcim so žiaričom beta sa majú poskytnúť jednotlivé prstencové dozimetre. Okrem toho útvar na ochranu zdravia zodpovedá za monitorovanie prostredia v laboratóriách radiačnej ochrany a kalibrácie nástrojov. Preto sa vyžaduje monitorovanie vystavenia žiareniu okolitého prostredia pre gama, beta a neutrónové žiarenie. Príslušné dozimetre majú byť pravidelne rozmiestnené a analyzované. Výsledky následného odhadu individuálnych ekvivalentných dávok majú byť registrované a mesačne oznámené útvaru pre ochranu zdravia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
14/01/2017 00:00
15/02/2017 23:59
22/02/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 010-014496
Oznámenie o obstarávaní
14/01/2017 00:00