Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby vonkajšej pomoci v súvislosti s uplatňovaním určitých aspektov politík Eu...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/03/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R3/PO/2016/055.
Služby vonkajšej pomoci v súvislosti s uplatňovaním určitých aspektov politík Európskej komisie v oblasti strednej úrovne riadenia.
Cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytovať služby externej pomoci na podporu Komisie v súvislosti s jej politikami v oblasti strednej úrovne riadenia. Komisia si želá používať odbornú pomoc spoločnosti špecializovanej na hodnotenie a rozvoj vedúcich pracovníkov. Hlavné úlohy dodávateľa budú: 1) hodnotenie uchádzačov o funkcie stredného manažmentu; 2) rozvoj riadiacich zručností manažérov na strednej úrovni a ostatných zamestnancov Komisie, ktorí majú potenciál, čo sa týka vedúcich funkcií; 3) poskytovanie poradenských služieb v oblasti riadenia a rozvoja výkonu pre manažérov na strednej úrovni v rámci Komisie vrátane návrhu a poskytnutia viaczdrojových mechanizmov spätnej väzby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/01/2017 00:00
03/03/2017 23:59
10/03/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 017-026951 Korigendum 25/01/2017 00:00
2017/S 015-023004 Oznámenie o obstarávaní 21/01/2017 00:00