Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zber dát o pôde vo formáte SOTER zo 14 krajín stratégie pre Podunajsko, v mierke...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JJRC/IPR/2017/D.3/0002/OC.
Zber dát o pôde vo formáte SOTER zo 14 krajín stratégie pre Podunajsko, v mierke 1:250 000.
V kontexte podpory JRC pre stratégiu pre Podunajsko sa plánuje vývoj databázy o pôde v mierke 1:250 000 podľa metodiky SOTER. Predpokladá sa, že 14 krajín, ktoré sú súčasťou stratégie pre Podunajsko, prispejú k údajom o pôde z vlastnej krajiny podľa osobitného technického postupu. Tento postup si vyžaduje, aby sa údaje o pôde v danej krajine vložili do štruktúry databázy podľa osobitných pravidiel (formát SOTER). Táto (prázdna) štruktúra databázy bude k dispozícii pre každú krajinu a poskytnú sa podrobné usmernenia na zaplnenie štruktúry databázy. Konečný výsledok obstarávania bude predstavovať dostupnosť 14 samostatných databáz pre každú krajinu s údajmi o pôde vo formáte SOTER.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
17/10/2017 00:00
04/01/2018 23:59
09/01/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 240-497351
Korigendum
14/12/2017 00:00
2017/S 199-408701
Oznámenie o obstarávaní
17/10/2017 00:00