Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií, rozdelená na 2 časti.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2017/C.4/0007/OC.
Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií, rozdelená na 2 časti.
Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií v 2 častiach. Oddelenie udržateľnej dopravy sa venuje výskumným činnostiam na vypracovanie skúšobného postupu na meranie skutočných jazdných emisií vozidiel. Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP okrem toho od JRC požaduje vykonanie testov vozidiel, ktoré sú už na trhu s cieľom sledovať ich emisný výkon na ceste.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/03/2017 00:00
17/05/2017 23:59
22/05/2017 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka a údržba 2 prenosných systémov na meranie emisií pre plynné emisie
Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií pre plynné emisie. Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2
Dodávka a údržba 2 prenosných systémov na meranie emisií pre koncentráciu počtu častíc
Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií pre koncentráciu počtu častíc. Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 088-171190
Korigendum
06/05/2017 00:00
2017/S 064-119610
Oznámenie o obstarávaní
31/03/2017 00:00