Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na príprave (pilotné štúdie) v súvislosti so štatistikou priamych zahranič...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
05/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/G/2017/002.
Práce na príprave (pilotné štúdie) v súvislosti so štatistikou priamych zahraničných investícií založenou na koncepcii konečného vlastníctva a štatistikou priamych zahraničných investícií rozlišujúcou priame...
Táto výzva na predloženie ponúk sa týka: práce na príprave (pilotné štúdie) v súvislosti so štatistikou priamych zahraničných investícií založenou na koncepcii konečného vlastníctva a štatistikou priamych zahraničných investícií rozlišujúcou priame zahraničné investície na zelenej lúke od prevzatí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/03/2017 00:00
05/05/2017 17:00
10/05/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 051-093249
Oznámenie o obstarávaní
14/03/2017 00:00