Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb v oblastiach hodnotenia, posudzovania vpl...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/A1/039.
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb v oblastiach hodnotenia, posudzovania vplyvu, monitorovania a vykonávania a iných súvisiacich služieb v súvislosti s politikami v oblasti zdravotníctva a potravinárstva.
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín vypisuje výzvu na súťaž s cieľom uzavrieť viacnásobnú rámcovú zmluvu s obnovením súťaže na ciele pomoci verejnému obstarávateľovi pri uplatňovaní usmernení týkajúcich sa lepšej právnej regulácie v súlade s metódami a nástrojmi určenými v usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu a v ich súbore nástrojov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
30/06/2017 09:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Zdravotníctvo
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2
Potravinárstvo
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 110-220675
Korigendum
10/06/2017 00:00
2017/S 095-185934
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2017 00:00