Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc Rade audítorov Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezp...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
21/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2017/001.
Pomoc Rade audítorov Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.
Cieľom zákazky je zabezpečiť služby technických znalostí pre Radu audítorov, aby mohla vykonávať svoje úlohy, ako je stanovené v článku 74 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a v článkoch 62 až 69 a článku 86 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009. V súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodnutia H4 Správnej komisie sa od odborníka alebo tímu odborníkov očakáva vykonávanie svojich povinností nezaujatým spôsobom a na základe odôvodnených technických rokovaní. Cieľom ich práce by malo byť uľahčovať jednomyseľné rozhodovanie Rady audítorov. Všetky povinnosti sa majú vykonávať v úzkej spolupráci s oddelením D2 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a v rámci jeho dohľadu a zodpovednosti, so zaistením sekretariátu Rady audítorov (ďalej len „sekretariát“).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/03/2017 00:00
21/04/2017 17:00
04/05/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 046-083765
Oznámenie o obstarávaní
07/03/2017 00:00