Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Začlenenie prispôsobenia sa klimatickým zmenám na miestnej úrovni: spustenie ini...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.3/SER/2013/0002.
Začlenenie prispôsobenia sa klimatickým zmenám na miestnej úrovni: spustenie iniciatívy na prispôsobenie sa klimatickým zmenám pre mestá v rámci Dohovoru primátorov a starostov.
Toto obstarávanie služieb predpokladá spustenie iniciatívy na prispôsobenie sa klimatickým zmenám v európskych mestách. Iniciatíva bude využívať podobný prístup, ako bol prístup uplatnený Dohovorom primátorov a starostov v oblasti zmiernenia klimatických zmien. Hlavné úlohy zahŕňajú, okrem iného, vytvorenie takejto iniciatívy a zapojenie miest do procesu s cieľom získať ich politický prísľub na miestnej úrovni na podporu miest v procese tvorby/realizácie miestnych plánov prispôsobovania sa a komunikovať a zvyšovať informovanosť o klimatických vplyvoch v mestských oblastiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
19/04/2013 00:00
Nie je k dispozícii
04/06/2013 16:00
18/06/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 079-132076
Korigendum
23/04/2013 00:00
2013/S 077-128528
Oznámenie o obstarávaní
19/04/2013 00:00