Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o zhromažďovaní najnovších informácií v prípade určitého počtu látok s ci...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2017/005.
Štúdia o zhromažďovaní najnovších informácií v prípade určitého počtu látok s cieľom analyzovať zdravotné, sociálno-ekonomické a environmentálne dosahy.
Poskytnutie aktuálnych vstupných údajov v súvislosti s určitými látkami s cieľom pripraviť správu o hodnotení vplyvu, ktorá má byť priložená k návrhu na zmenu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29.4.2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
03/03/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
11/04/2017 17:00
20/04/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 044-079854 Oznámenie o obstarávaní 03/03/2017 00:00