Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva na štúdie v oblasti rozpočtu EÚ.
Obstarávateľ:
European Committee of the Regions
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/03/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CDR/TL2/130/2016.
Viacnásobná rámcová zmluva na štúdie v oblasti rozpočtu EÚ.
Viacnásobná rámcová zmluva na štúdie v oblasti rozpočtu EÚ. Účelom tejto rámcovej zmluvy je zriadenie siete externých odborníkov, ktorá poskytne Výboru regiónov (VR) spôsobilosť rýchlej reakcie, pričom umožní širšie poradenstvo miestnych a regionálnych hráčov, ponúkne komisiám VR možnosť vypracovania osobitných stanovísk k témam aktuálneho záujmu a umožní VR čerpať z databáz a poznatkov získaných výskumnými centrami alebo univerzitami pri hodnotení politík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/02/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
23/03/2017 23:59
05/04/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 030-053317 Oznámenie o obstarávaní 11/02/2017 00:00