Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vedecké/politické fórum Climate-ADAPT: workshopy na šírenie a výmenu poznatkov t...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/11/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.3/SER/2013/0003.
Vedecké/politické fórum Climate-ADAPT: workshopy na šírenie a výmenu poznatkov tvorcov politík súvisiacich s prispôsobením.
Táto súťaž sa zameriava na pomoc pri rozvoji konzistentného procesu založeného na poznatkoch o prispôsobovaní sa klimatickým zmenám v celej EÚ v rámci stratégie EÚ o prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.Obstarávanie bude podporovať niekoľko členských štátov pri vývoji ich vnútroštátnych stratégií a politík prispôsobovania propagovaním stretnutí, diskusií a vzájomného vzdelávania príslušných tvorcov vedy a politiky prostredníctvom sérií fór na úrovni krajiny, na ktorých sa bude uskutočňovať výmena poznatkov a informácií medzi kľúčovými vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a EÚ.Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy, Climate-ADAPT, bude zohrávať hlavnú úlohu v oblasti rozvíjania projektu, pretože bude hlavným zdrojom a miestom zhromažďovania informácií poskytnutých pre a získaných od cieľových krajín, posilňujúc úlohu platformy Climate-ADAPT ako referenčného webového nástroja prispôsobovania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/11/2013 04:01
Nie je k dispozícii
04/06/2013 16:00
18/06/2013 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 225-390823
Oznámenie o obstarávaní
20/11/2013 04:01
2013/S 077-128529
Oznámenie o obstarávaní
19/04/2013 00:00