Údaje o výzve na predloženie ponúk

Veuillez prendre connaissance de l'avis réctificatif lié au present appel d'offre. Le présent rectificatif constitue une actualisation du rectificatif publié dans le «Supplément au Journal officiel de l'Union européenne» du 14.2.2017, 2017/S 031-055272.
Názov:
Nákup príslušenstva pre menovky – časť 1: nákup šnúrok s grafickým logom alebo g...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 16/072.
Nákup príslušenstva pre menovky – časť 1: nákup šnúrok s grafickým logom alebo grafickým logom a textom (v závislosti od podujatia) – časť 2: nákup iných šnúrok.
Uzatvorenie rámcových zmlúv na nákup príslušenstva pre menovky (2 časti). Cieľom je podpísať 1-ročnú rámcovú zmluvu pre každú časť, ktorá môže byť obnovená maximálne na 3 ďalšie 1-ročné obdobia.
Obstarávanie tovarov
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/02/2017 00:00
04/07/2017 23:59
23/03/2017 16:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
UCA -16/072 – Nákup šnúrok s grafickým logom alebo grafickým logom a textom (v závislosti od podujatia)
Časť 1: nákup šnúrok s grafickým logom alebo grafickým logom a textom v závislosti od podujatia. Uchádzači musia jasne uviesť časť (časti), na ktorú (ktoré) sa vzťahujú ich žiadosti o účasť. Odhadovaný objem zákazky je uvedený v špecifikáciách.
Časť 2
UCA -16/072 – Nákup iných šnúrok
Časť 2: nákup textilných šnúrok, zipsových šnúrok na krk, svoriek na menovky, ohybných vinylových držiakov menoviek, plastových držiakov menoviek na uzavretie zhora, plastových držiakov menoviek otvorených z jednej strany, prístupových kariet z PVC, bielych menoviek s povrchom na písanie, držiakov povolenia na parkovanie: 2.1. textilné šnúrky s karabínkou; 2.2. zipsové šnúrky na krk; 2.3. krokodílové svorky na menovky s plastovou sponou; 2.4. biele plastové svorky; 2.5. ohybný vinylový držiak menoviek; 2.6. plastový držiak menoviek na uzavretie zhora; 2.7. plastový držiak menoviek otvorený z jednej strany; 2.8. prístupová karta z PVC v 5 rôznych farbách; 2.9. biela menovka s povrchom na písanie; 2.10. držiak povolenia na parkovanie. Uchádzači musia jasne uviesť časť (časti), na ktorú (ktoré) sa vzťahujú ich žiadosti o účasť. Odhadovaný objem zákazky je uvedený v špecifikáciách.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 050-091230
Korigendum
11/03/2017 00:00
2017/S 031-055272
Korigendum
14/02/2017 00:00
2017/S 026-045058
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2017 00:00