Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realizácia Európskeho podujatia pre mládež v roku 2018.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
02/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/139.
Realizácia Európskeho podujatia pre mládež v roku 2018.
Európske podujatie pre mládež (EYE) je podujatie, ktoré iniciuje a hosťuje Európsky parlament každé dva roky od roku 2014, s cieľom podporovať aktívne občianstvo mladých Európanov. Podujatie EYE sa uskutočňuje v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu a zhromažďuje tisícky mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov a pozýva ich, aby sa s tvorcami rozhodnutí a hovorcami so širokým rozsahom odborných znalostí zúčastnili na diskusiách o tematických problémoch. Podujatie sa konalo už dvakrát, v rokoch 2014 a 2016, s niekoľkými nadväzujúcimi vypočutiami v mesiacoch po každom ročníku. Tretí ročník sa plánuje na 25. – 26.5.2018. Od dodávateľa sa požaduje, aby pomohol EP pri plánovaní, organizovaní a realizácii všetkých logistických a organizačných aspektov podujatia EYE 2018 a poskytol všetky potrebné kno-how, služby, logistiku, materiály, vybavenie atď., a to v spolupráci s projektovým tímom pre podujatie EYE, internými útvarmi EP a externými partnermi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/03/2017 00:00
24/04/2017 23:59
26/04/2017 00:00
02/05/2017 17:00
12/05/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 059-109054 Oznámenie o obstarávaní 24/03/2017 00:00