Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby odbornej prípravy pre certifikačný program.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EPSO/EUSA/PO/2016/056.
Služby odbornej prípravy pre certifikačný program.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť postupnú viacnásobnú rámcovú zmluvu na finančný rok 2018 maximálne s 2 poskytovateľmi služieb na navrhovanie, organizačné riadenie a vedenie programu odbornej prípravy v súvislosti s „certifikačným konaním“ v mene Európskej školy verejnej správy (EUSA), ktorá zastupuje Európsku komisiu ako verejného obstarávateľa. Certifikácia umožní úradníkom inštitúcie postúpiť z kategórie asistenta na pozíciu administrátora. Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
05/04/2017 00:00
23/05/2017 23:59
30/05/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 067-125490
Oznámenie o obstarávaní
05/04/2017 00:00