Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o použití pásiem milimetrových vĺn (vlny mm) pre rozmiestnenie ekosystému...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017/0015.
Štúdia o použití pásiem milimetrových vĺn (vlny mm) pre rozmiestnenie ekosystému 5G v Únii – SMART 2017/0015.
Pásma nad 24 GHz (tzv. milimetrové vlny) sú vhodné na bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom a veľmi vysokou rýchlosťou s využitím veľmi veľkej šírky pásma. Následne po plánovaných činnostiach v rámci 5GAP pre zabezpečenie včasnej dostupnosti rádiového spektra pre služby 5G by mala Komisia spustiť príslušné opatrenia technickej harmonizácie v prípade pásiem spektra nad 24 GHz, ktoré je potrebné doplniť hodnotením dopadu. Touto štúdiou sa poskytne podpora Komisii pri vyhodnotení vplyvov technickej harmonizácie pásiem milimetrových vĺn vysokej priority (vrátane pásiem 26 GHz, 32 GHz a 40 GHz) na podporu 5GAP. Zvláštna pozornosť sa bude venovať v súčasnosti prijímaným službám (ako napr. družicové alebo pevné bezdrôtové) a ich koexistencii s novými pozemnými službami 5G z hľadiska súhrnných socioekonomických prínosov a nákladov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/06/2017 00:00
25/08/2017 23:59
07/09/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 118-236108 Oznámenie o obstarávaní 22/06/2017 00:00