Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note the correct title for this tender and attached documents is "Study supporting potential land targets under the 2014 land communication" Corrigendum published on 30/04/2013 in OJ 2013/S 084-140898
Názov:
Štúdia na podporu potenciálnych cieľov týkajúcich sa pozemkov a pôdy v rámci ozn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/04/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
10/06/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.1/ETU/2013/0016.
Štúdia na podporu potenciálnych cieľov týkajúcich sa pozemkov a pôdy v rámci oznámenia o využívaní pôdy 2014.
Hlavným cieľom štúdie je pomáhať útvarom Komisie zriadiť vhodný rámec (zámery, ciele, ukazovatele atď.) na meranie a kontrolu stavu a pokroku z hľadiska aspektov súvisiacich s pôdou. Oblasti, ktoré sa aktuálne zohľadňujú, sa týkajú zaberania pôdy, recyklácie pôdy, dopytu EÚ po pôde v tretích krajinách, multifunkčnosti pôdy a podobných koncepcií ako aj erózie pôdy a organických látok v pôde. Okrem toho by mala štúdia hodnotiť navrhované ciele a, ak je to relevantné, navrhovať alternatívne a doplnkové ciele. Na záver poskytne útvarom Komisie podklady potrebné na prípravu správy o hodnotení vplyvu v súlade s normami Komisie. Štúdia má predovšetkým priniesť integrovaný prístup, ktorý bude analyzovať výnosy ako aj náklady, a bude sa zaoberať všetkými významnými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi navrhovaných cieľov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/04/2013 00:00
Nie je k dispozícii
31/05/2013 16:30
03/06/2013 00:00
10/06/2013 16:00
24/06/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2013/S 081-135486 Oznámenie o obstarávaní 25/04/2013 00:00