Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 17/004 Úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad na vykonávaním prác alebo pomoc v ob...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 17/004.
UCA 17/004 Úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad na vykonávaním prác alebo pomoc v oblasti architektúry (časť 1) a stavebného inžinierstva (časť 2) pre budovy Rady.
Generálny sekretariát Rady Európskej únie (GSC) plánuje podpísať 2 postupné viacnásobné rámcové zmluvy: — časť 1: študijné úlohy v oblasti architektúry, — časť 2: študijné úlohy v oblasti stavebného inžinierstva. Môže ísť o 2 typy úloh: — úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad nad prácami vrátane niekoľkých alebo všetkých fáz predbežného návrhu, povolenia (v prípade potreby), plánov, pomoci počas súťažného konania, monitorovania vykonávania prác, prijatia projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie, rozšírenia, obnovy a/alebo rekonštrukcie, — „ad hoc“ úlohy týkajúce sa poskytovania pomoci a poradenstva v oblasti stavebníctva. Sekretariát uzatvorí 6 postupných rámcových zmlúv (3 pre každú časť) na rovnaké celkové obdobie 7 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad nad vykonávaním prác alebo pomoc v oblasti architektúry
Služby predstavujú: — úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad nad prácami v oblasti architektúry vrátane niekoľkých alebo všetkých fáz predbežného návrhu, povolenia (v prípade potreby), plánov, pomoci počas súťažného konania, monitorovania vykonávania prác, prijatia projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie, rozšírenia, obnovy a/alebo rekonštrukcie, — „ad hoc“ úlohy týkajúce sa poskytovania pomoci a poradenstva v oblasti stavebníctva. Predmetné budovy sú: — budova Justus Lipsius nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorá je sídlom Rady Európskej únie a jej sekretariátu. Jej celková hrubá plocha má rozlohu 228 000 m2. Bola dokončená v roku 1995 a nachádza sa v nej konferenčná infraštruktúra, kancelárie, reštaurácie, športové zariadenia, tlačiarenské miestnosti, skladovacie priestory a parkoviská, — budova Lex nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorej celková hrubá plocha má rozlohu 81 000 m2. Bola dokončená v roku 2007 a nachádzajú sa v nej konferenčné miestnosti, kancelárie, reštaurácia, skladovacie priestory a parkoviská, — budova Europa nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorej celková hrubá plocha má rozlohu 71 000 m2. Bola dokončená v roku 2016 a nachádzajú sa v nej konferenčné miestnosti, kancelárie, reštaurácie a parkoviská, — jasle nachádzajúce sa na avenue de la Brabançonne v Bruseli, ktorých celková hrubá plocha má rozlohu 6 000 m2. Boli dokončené v roku 2006, — sklad, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Overijse a ktorý bude nahradený skladom v Neder-Over-Heembeek v priebehu roka 2017.
Časť 2
Úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad nad vykonávaním prác alebo pomoc v oblasti stavebného inžinierstva
Služby predstavujú: — úlohy zahŕňajúce štúdie a dohľad nad prácami v oblasti stavebného inžinierstva vrátane niekoľkých alebo všetkých fáz predbežného návrhu, povolenia (v prípade potreby), plánov, pomoci počas súťažného konania, monitorovania vykonávania prác, prijatia projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie, rozšírenia, obnovy a/alebo rekonštrukcie, — „ad hoc“ úlohy týkajúce sa poskytovania pomoci a poradenstva v oblasti stavebníctva. Predmetné budovy sú: — budova Justus Lipsius nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorá je sídlom Rady Európskej únie a jej sekretariátu. Jej celková hrubá plocha má rozlohu 228 000 m2. Bola dokončená v roku 1995 a nachádza sa v nej konferenčná infraštruktúra, kancelárie, reštaurácie, športové zariadenia, tlačiarenské miestnosti, skladovacie priestory a parkoviská, — budova Lex nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorej celková hrubá plocha má rozlohu 81 000 m2. Bola dokončená v roku 2007 a nachádzajú sa v nej konferenčné miestnosti, kancelárie, reštaurácia, skladovacie priestory a parkoviská, — budova Europa nachádzajúca sa na rue de la Loi v Bruseli, ktorej celková hrubá plocha má rozlohu 71 000 m2. Bola dokončená v roku 2016 a nachádzajú sa v nej konferenčné miestnosti, kancelárie, reštaurácie a parkoviská, — jasle nachádzajúce sa na avenue de la Brabançonne v Bruseli, ktorých celková hrubá plocha má rozlohu 6 000 m2. Boli dokončené v roku 2006, — sklad, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Overijse a ktorý bude nahradený skladom v Neder-Over-Heembeek v priebehu roka 2017.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 075-144253
Korigendum
15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577
Korigendum
08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554
Oznámenie o obstarávaní
09/03/2017 00:00