Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Copernicus Sentinel-2 Global Mosaic.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2017/D.6/0004/OC.
Copernicus Sentinel-2 Global Mosaic.
Európsky program pre pozorovanie a monitorovanie Zeme Copernicus vstúpil do svojej prevádzkovej fázy po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010. Zložka globálneho monitorovania krajiny je určená ako zložka služby monitorovania krajiny a funguje od roku 2013. Cieľom tejto zákazky je zriadiť, vytvoriť a overovať službu Sentinel-2 Global Mosaic (S2GM) v rámci globálnej zložky služby monitorovania krajiny Copernicus. Hlavným cieľom tejto činnosti je vyrábať a distribuovať mozaikové snímky v globálnom meradle. Služba bude zároveň odpovedať na príležitostné požiadavky a zameriavať sa predovšetkým na oblasť trvalo udržateľného riadenia prírodných zdrojov. Cieľom je v poskytovať informácie o krajine, čo sa týka špecifických oblastí záujmu Európskej únie (EÚ).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
01/03/2017 00:00
28/04/2017 23:59
04/05/2017 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Copernicus Sentinel-2 Global Mosaic Výroba a šírenie snímok Sentinel-2 Global Mosaic.
Časť 2 Overovanie systému Copernicus Sentinel-2 Global Mosaic Nezávislé zaistenie kvality služby Sentinel-2 Global Mosaic.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 055-100853 Korigendum 18/03/2017 00:00
2017/S 042-076205 Oznámenie o obstarávaní 01/03/2017 00:00