Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie špecifických pracovníkov (na vykonávanie recepčných, sprievodcovskýc...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/170.
Poskytnutie špecifických pracovníkov (na vykonávanie recepčných, sprievodcovských a kancelárskych úloh) pre Európsky parlament v Štrasburgu.
Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo komunikácie, vypisuje túto výzvu na súťaž týkajúcu sa poskytnutia špecifických pracovníkov (na vykonávanie recepčných, sprievodcovských a kancelárskych úloh) na vybavovanie, uvítanie a sprevádzanie jednotlivých návštevníkov alebo skupín návštevníkov v rozličných budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/03/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Poskytnutie pracovníkov recepcie a zabezpečenie kancelárskych služieb pre Parlamentárium v Štrasburgu Európsky parlament by chcel mať k dispozícii pracovníkov recepcie na vybavovanie stále rastúceho počtu žiadostí o návštevu. To bude zahŕňať 2 stálych pracovníkov, ktorí sa môžu rozšíriť až na 5 pracovníkov recepcie v závislosti od harmonogramu registrovaných návštevníkov, a 1 kancelárskeho pracovníka, ktorý bude zodpovedať za riadenie harmonogramu návštev. Od dodávateľa sa požaduje, aby zabezpečil pre Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu v Štrasburgu pracovníkov recepcie, ktorí budú vybavovať skupiny vopred registrovaných návštevníkov a ktorí budú týmto návštevníkom poskytovať informácie počas celej prehliadky, najmä v priestoroch Parlamentária v Štrasburgu.
Časť 2 Poskytnutie pracovníkov recepcie/sprievodcov a zabezpečenie recepčných služieb pre „návštevnícky program Európskej únie“ a program „návštev a prednášok“ v Európskom parlamente v Štrasburgu Časť 2 zahŕňa požiadavky týkajúce sa recepčných služieb a pracovníkov recepcie a sprievodcov v rámci 2 nižšie uvedených návštevníckych programov: 1. „návštevnícky program Európskej únie“ (EUVP); 2. „návštevy a prednášky“ v Európskom parlamente (VISSEM). Od januára 2018 sa bude od dodávateľa požadovať, aby poskytol pre oddelenia EUVP a VISSEM Európskeho parlamentu pracovníkov recepcie a sprievodcov na vybavovanie skupín návštevníkov počas týždňov, keď sa konajú parlamentné zasadnutia v Štrasburgu. V prípade EUVP dodávateľ poskytne sprievodcov/pracovníkov recepcie, ktorí budú zabezpečovať riadenie jednotlivých programov študijných návštev vysoko postavených úradníkov z krajín mimo EÚ, sprevádzať ich na početných stretnutiach a zároveň im ukážu a vysvetlia, ako môžu získať prístup k rozličným službám a ako ich môžu používať. V prípade VISSEM sa bude od dodávateľa požadovať, aby poskytol pracovníkov recepcie, ktorí budú sprevádzať jednotlivých návštevníkov a skupiny návštevníkov oddelenia VISSEM v budove Louise Weiss (LOW) Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Od týchto pracovníkov sa môže požadovať vybavenie značného počtu skupín (až 80 počas veľmi rušných zasadnutí).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 062-115369 Oznámenie o obstarávaní 29/03/2017 00:00