Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie bankových služieb.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/FIN/2017/01.
Poskytovanie bankových služieb.
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť zmluvu na poskytovanie priamych služieb s jednou bankou kompatibilnou so systémom SEPA, v ktorej bude otvorených niekoľko bežných účtov v eurách pre vykonávanie jej platieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/03/2017 00:00
26/04/2017 14:30
27/04/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 045-081804
Oznámenie o obstarávaní
04/03/2017 00:00