Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o udržateľnej a pružnej dodávke lekárskych rádioizotopov v EÚ.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/BRU/2017/A.7/0001/OC.
Štúdia o udržateľnej a pružnej dodávke lekárskych rádioizotopov v EÚ.
Cieľom tejto štúdie je poskytnutie aktuálnych informácií pre Európsku komisiu, čo sa týka trhu s diagnostickou nukleárnou medicínou v EÚ, so zameraním na trh s generátormi Mo-99/Tc-99m. Hlavným cieľom je posúdiť refundáciu na úrovni konečného používateľa a vyčísliť finančné zdroje určené na náklady spojené s nákupom rádionuklidu Tc-99m.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/04/2017 00:00
31/05/2017 23:59
07/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 095-185933
Korigendum
18/05/2017 00:00
2017/S 075-144255
Oznámenie o obstarávaní
15/04/2017 00:00