Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie tlmočníckych služieb.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017/EJ/10/PO.
Poskytnutie tlmočníckych služieb.
Rozsahom tejto zákazky je poskytovať vysoko profesionálne simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie alebo šušotáž počas rôznych typov stretnutí organizovaných Eurojustom v priestoroch Eurojustu v Haagu, Holandsko, alebo na iných miestach v Holandsku a v zahraničí. Tlmočenie sa musí poskytovať z aj do všetkých úradných jazykov EÚ, jazykov kandidátskych krajín a v niekoľkých prípadoch iných jazykov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/03/2017 00:00
26/04/2017 13:00
10/05/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 075-144225 Korigendum 15/04/2017 00:00
2017/S 048-087543 Oznámenie o obstarávaní 09/03/2017 00:00