Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10658 Predmediálne služby, tlač a multikanálové služby
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10658.
AO 10658 Predmediálne služby, tlač a multikanálové služby
Viacnásobná rámcová zmluva na spracovateľské služby až s 5hospodárskymi subjektmi na časť: časť 1: tlačiarenské služby; časť 2: predmediálne a multikanálové služby; časť 3: tlač, predmediálne a multikanálové služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
15/03/2017 00:00
19/04/2017 23:59
26/04/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Tlačiarenské služby
Tlač širokého rozsahu tlačových produktov s miernou predtlačovou úpravou a dodávkou tlačených a jednoduchých webových súborov PDF.
Časť 2
Predmediálne a multikanálové služby
Predtlačová a/alebo predmediálna úprava s dodávkou výstupov v rôznych elektronických formátoch.
Časť 3
Predmediálne, tlačové a multikanálové služby
Predtlačová a/alebo predmediálna úprava s dodávkou výstupov v rôznych elektronických formátoch, ako aj tlač širokého rozsahu tlačových produktov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 052-095372
Oznámenie o obstarávaní
15/03/2017 00:00