Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o hlavnom vývoji v poštovom sektore (2013 – 2016).
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Štúdia o hlavnom vývoji v poštovom sektore (2013 – 2016).
Štúdia bude dôležitou súčasťou záväzku Komisie týkajúceho sa monitorovania poštového trhu a bližšieho hodnotenia účinnosti a efektivity regulačného rámca. Štúdiou sa predovšetkým poskytnú objektívne prvky a dôkazy na posúdenie prebiehajúcej a budúcej udržateľnosti súčasného právneho rámca EÚ [t. j. smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15.12.1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (smernica o poštových službách)] v EÚ a členských štátoch EHP a na umožnenie komplexného hodnotenia poštového sektora. Výsledky sa použijú ako kľúčový vstup pre povinnosť v zmysle článku 23 smernice o poštových službách s cieľom predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 060-111277 Oznámenie o obstarávaní 25/03/2017 00:00