Údaje o výzve na predloženie ponúk

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Názov:
Dočasné služby.
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2016/RMC/8918.
Dočasné služby.
ECDC chce uzatvoriť samostatnú rámcovú zmluvu s cieľom využívať dočasné služby v súlade s profilmi spôsobilosti uvedenými v súťažných podkladoch. ECDC môže potrebovať dočasných pracovníkov na doplnenie svojho stáleho personálu alebo na dočasné nahradenie zamestnancov. Potrebné služby môžu byť buď v administratívnej/technickej oblasti (časť 1), alebo vo vedeckej oblasti (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/03/2017 00:00
18/04/2017 16:00
20/04/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Všeobecné dočasné služby
Časť 1 obsahuje profily pre všeobecné administratívne/technické dočasné služby, ktoré zahŕňajú nasledujúce profily: administratívny asistent, finančný asistent, asistent v oblasti obstarávania, asistent v oblasti ľudských zdrojov, asistent v oblasti zabezpečovania podujatí, právny referent, editor webových stránok, editor/asistent v oblasti informácií, referent v oblasti komunikácií, grafický dizajnér, asistent pre asistenčné služby v oblasti IT, administratívny pracovník/projektový pracovník, manažér.
Časť 2
Vedecké dočasné služby
Časť 2 zahŕňa profily pre vedecké dočasné služby, ktoré zahŕňajú nasledujúce profily: pomocný vedecký odborník a vedecký odborník.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 053-097322
Oznámenie o obstarávaní
16/03/2017 00:00