Údaje o výzve na predloženie ponúk

Tenderers should note that a translation of the key tender documents (e.g. tender specifications and main annexes) in French has been published.
Názov:
Odborná príprava pre koncových používateľov v oblasti IKT (Trainuser III).
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R3/PO/2016/044.
Odborná príprava pre koncových používateľov v oblasti IKT (Trainuser III).
Táto výzva na súťaž sa týka poskytovania služieb na mieste („intra muros“) a na diaľku („extra muros“), čo sa týka odbornej prípravy koncových používateľov v oblasti IKT.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/05/2017 00:00
18/07/2017 23:59
27/07/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby na návrh a poskytnutie osobnej odbornej prípravy, zmiešaného vzdelávania a nových učebných technológií.
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2
Služby na vývoj a prispôsobenie modulov a kurzov elektronického vzdelávania
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 115-230958
Korigendum
17/06/2017 00:00
2017/S 095-185935
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2017 00:00