Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzkovanie stravovacích služieb v Európskom dvore audítorov.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CPN 597.
Prevádzkovanie stravovacích služieb v Európskom dvore audítorov.
Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy: — časť 1: prevádzkovanie stravovacích služieb na Európskom dvore audítorov, — časť 2: vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych kontrol stravovacích služieb na Európskom dvore audítorov.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prevádzkovanie stravovacích služieb na Európskom dvore audítorov
Prevádzkovanie stravovacích služieb by malo zahŕňať nasledujúce služby: 1) prevádzkovanie reštaurácie pre zamestnancov: reštaurácia pre zamestnancov sa nachádza na adrese 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, na prízemí budovy K3. Reštaurácia pojme približne 400 osôb a v suteréne má plne vybavenú kuchyňu; 2) prevádzkovanie 2 bufetov (K2 a K3) poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia: bufety v budovách K2 a K3 majú približne 68, resp. 80 miest. Bufet v budove K2 má susediacu kanceláriu. 2 bufety sú samoobslužné; 3) prevádzkovanie modulovej jedálne pre vedúcich pracovníkov (obedy, večere, recepcie), ktorá sa nachádza na 6. poschodí budovy K3. Táto jedáleň môže byť rozdelená a môže súčasne zabezpečovať maximálne 3 obedy a 1 koktailový večierok, t. j. 170 ľudí (stojacich) pre koktailový večierok alebo podujatie so švédskymi stolmi a 120 ľudí pre obed alebo večeru. Jedáleň pre vedúcich pracovníkov v budove K3 má plne vybavenú kuchyňu; 4) poskytovanie nasledujúcich súvisiacich služieb, v prípade ktorých nebude mať dodávateľ žiadnu exkluzivitu: i) prestávka na podávanie kávy, podávanie kávy v zasadacích miestnostiach a kaviarenských kútikoch; ii) prenájom a údržba kávomatov a zariadení na chladenie vody, poskytnutie nápojov pre kancelárie členov, dodávka a inštalácia súvisiaceho spotrebného materiálu, ako sú fľaše na opakované plnenie; iii) automatické predajné automaty (distribútori nápojov, rýchleho občerstvenia, sendvičov atď.); iv) pomoc pri zabezpečovaní obsluhujúceho personálu pre Dvor audítorov („chef de rang“, umývači riadu a šéfkuchár) pre recepcie organizované Dvorom audítorov. Zákazka pre časť 1 predstavuje zmiešanú zákazku, v rámci ktorej Dvor audítorov poveruje dodávateľa zabezpečovaním rozličných služieb v rámci koncesie [„časť realizovaná na základe koncesie“ pre služby v rámci ods. 1, 2 a 4 bodu iii)]. V zákazke sa tiež stanovujú podmienky pre osobitné zmluvy na poskytovanie stravovacích služieb, ktoré môže Dvor audítorov prideliť dodávateľovi na základe objednávok počas trvania zmluvy („časť realizovaná na základe rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb“, služby v rámci ods. 3 a 4 bodov i, ii a iv).
Časť 2
Vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych kontrol stravovacích služieb na Európskom dvore audítorov
Dvor audítorov hľadá poskytovateľa služieb, ktorý mu poskytne pomoc pri jeho úlohe monitorovať uspokojivé vykonávanie obstarávania stravovacích služieb (časť 1). „Prevádzkovanie stravovacích služieb“ sa týka prevádzkovania reštaurácie pre zamestnancov, 2 bufetov (K2 a K3) poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia a jedálne pre vedúcich pracovníkov (obedy, večere, recepcie) pre formálne stravovacie služby a podujatia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 065-121760
Korigendum
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Oznámenie o obstarávaní
21/03/2017 00:00