Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby každodenného monitorovania európskych médií pre Európsky parlament.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/215.
Služby každodenného monitorovania európskych médií pre Európsky parlament.
Európsky parlament vypisuje toto konanie s cieľom uzavrieť 1-ročnú rámcovú zmluvu na každodenné monitorovanie tlače (medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej), audiovizuálnych médií (TV a rozhlas) a hlavných online (internetových) médií. Táto rámcová zmluva môže byť obnovená maximálne na 4 roky. Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme mediálnych prehľadov o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
05/08/2017 00:00
18/09/2017 17:00
25/09/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 149-307910
Oznámenie o obstarávaní
05/08/2017 00:00