Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o zbere údajov týkajúcich sa rodovej rovnosti vo výskumnej a inovačnej po...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
02/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
RTD/B7/OP/PP-05301-2016.
Štúdia o zbere údajov týkajúcich sa rodovej rovnosti vo výskumnej a inovačnej politike.
Táto výzva na predloženie ponúk sa týka najmä zberu údajov a výpočtu indikátorov v oblasti rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. V súlade s útvarmi Komisie dodávateľ vytvorí zoznam indikátorov vychádzajúcich zo správy She Figures 2015, vrátane všetkých indikátorov správy o pokroku ERA Progress Report 2016, pričom zohľadní súčasné vývojové trendy politiky v oblasti rodovej rovnosti vo výskumnej a inovačnej politike.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 078-150093
Oznámenie o obstarávaní
21/04/2017 00:00