Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technický sekretariát pre skupinu ADCO na základe nariadenia o stavebných výrobk...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
Technický sekretariát pre skupinu ADCO na základe nariadenia o stavebných výrobkoch [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011].
Cieľom tohto obstarávania je zaobstarať príslušnú technickú pomoc pre spoluprácu orgánov členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom na základe nariadenia o stavebných výrobkoch [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011]. Táto spolupráca sa prevažne uskutočňuje v rámci skupiny pre administratívnu spoluprácu v oblasti nariadenia o stavebných výrobkoch, ktorú už ustanovili príslušné orgány členských štátov v oblasti trhového dozoru podľa predošlej smernice (89/106/EHS; smernica o stavebných výrobkoch). Konkrétnejšie bude mať dodávateľ za úlohu pomáhať predsedníctvu tejto skupiny pri príprave stretnutí skupiny vo funkcii technického sekretariátu: úlohy administratívneho sekretariátu, ktorý poskytuje logistickú podporu pre prácu skupiny, sa riešia pomocou iného obstarávania. Dodávateľ okrem toho poskytne technickú pomoc aj pre pracovné skupiny vytvorené v rámci ADCO a organizáciu ďalších rôznych spoločných akcií medzi danými orgánmi členských štátov, najmä program dohľadu nad spoločným trhom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/04/2017 00:00
12/06/2017 16:00
14/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 077-148139
Oznámenie o obstarávaní
20/04/2017 00:00