Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie online spravodajských a informačných služieb pre rozvíjajúce sa trh...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
05/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017 ECFIN 003/D.
Poskytovanie online spravodajských a informačných služieb pre rozvíjajúce sa trhy.
Nákup komplexnej sústavy relevantných, spoľahlivých a včasných makroekonomických informácií z kandidátskych krajín EÚ, potenciálnych kandidátskych krajín a rozvíjajúcich sa trhov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/04/2017 00:00
05/05/2017 23:59
12/05/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 065-121764
Oznámenie o obstarávaní
01/04/2017 00:00