Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora procesu riadenia energetickej únie vrátane integrovaných národných pláno...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
02/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/SER/2017/0002.
Podpora procesu riadenia energetickej únie vrátane integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy – technická podpora a podpora procesov pre členské štáty.
Cieľom tejto zmluvy o obstarávaní služieb je podporovať včasné poskytnutie návrhov a konečných integrovaných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy ako súčasť správy energetickej únie. V rámci toho sa poskytne členským štátom pomoc pri príprave návrhov, ako aj konečných národných plánov v súlade s procesom, časovým rozvrhom a šablónou, ako je podrobne uvedené v navrhovanom nariadení o riadení energetickej únie z 30.11.2016 a podporných dokumentoch. Požadujú sa konzultácie o plánoch na mieste s ostatnými členskými štátmi ako aj s Komisiou. Povaha práce praktickej podpory je opísaná v technických špecifikáciách. Dôraz sa kladie na členské štáty, ktoré požiadajú Komisiu o pomoc kvôli obmedzeniam v oblasti v technickej alebo administratívnej kapacity, vzhľadom na určité zložky prípravy národného plánu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/03/2017 00:00
02/05/2017 16:00
12/05/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 056-103031
Oznámenie o obstarávaní
21/03/2017 00:00