Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia mapovania sociálnych podnikov a ich ekosystémov v Európe.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
29/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2017/003.
Aktualizácia mapovania sociálnych podnikov a ich ekosystémov v Európe.
Dokončenie aktualizácie z roka 2016, čo sa týka pôvodného mapovania sociálnych podnikov a ich ekosystémov v Európe, ktoré sa vykonávalo v roku 2014. Aktualizácia musí pokrývať týchto 21 krajín EÚ, na ktoré sa nevzťahuje aktualizácia z roka 2016. Okrem toho sa má aktualizovať európska súhrnná správa založená na úplnom súbore aktualizovaných správ z krajín. Aktualizácia má nakoniec zahŕňať stručný opis situácie v krajinách mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú na Programe Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (EaSI).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/04/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
29/05/2017 17:00
08/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 070-131579 Oznámenie o obstarávaní 08/04/2017 00:00